HI-LED 4.88 mm Mantar LED IP20
Kod Ebat Renk Akım Gerilim Min Gerilim Max Dalga Boyu Işık Şiddeti Min Işık Şiddeti Max Açı
DLHI.48MM.R020.SH90 4.88 mm Kırmızı 20 mA 1.8 VDC 2.0 VDC 620-625 nm 350 mcd 500 mcd 90°
DLHI.48MM.Y020.SH90 4.88 mm Sarı 20 mA 1.8 VDC 2.2 VDC 585-595 nm 350 mcd 800 mcd 90°
DLHI.48MM.B020.SH90 4.88 mm Mavi 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 464-473 nm 350 mcd 800 mcd 90°
DLHI.48MM.G020.SH90 4.88 mm Yeşil 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 515-521 nm 2500 mcd 3500 mcd 90°
DLHI.48MM.7820.SH90 4.88 mm Soğuk Beyaz 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 7800 K 1600 mcd 2200 mcd 90°
DLHI.48MM.3520.SH90 4.88 mm Sıcak Beyaz 20 mA 3.0 VDC 3.4 VDC 3500 K 1500 mcd 2000 mcd 90°